Home Pengurusan KIK
Mengenai KIK PDF Print E-mail
K1K adalah alat pengurusan KAIZEN I yang mudah difahami dan mampu
dilaksanakan oleh semua peringkat staf. Aktiviti K1K menumpu kepada
penyelesaian punca-punca untuk menyelesaikan masalah atau mencari
peluang-peluang penambahbaikan kepada proses sedia ada atau/dan
memperkenalkan proses, produk atau perkhidmatan yang baru dengan
memberl nilai tambah kepada slstem penyampaian perkhidmatan jabatan
secara kreatifdan inovatif.

K1K adalah sejajar dengan strategi pembangunan ekonomi yang berasaskan
pengetahuan ' dan dayasaingmapan kearah merealisasiiltizamUiTM menjadi
sebuah universiti bertarafdunia menjelang 2020.

 

Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) sebelumnya dikenali sebagai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).  KMK telah diamalkan di UiTM sejak 1985 dan membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan penyelesaian masalah kerja dan inovasi sistem kerja.

Mulai 2006 KIK telah diterima sebagai salah satu alat pengurusan yang mudah difahami dan dilaksanakan oleh semua peringkat staf.  Berbanding dengan KMK, tumpuan KIK tidak hanya to resolve a specific problem and will focus on root cause(s) of the problem and solutions to resolve it malah to investigate improvements in an existing process or to implement a new process, product, or service.

KIK in line with the strategy of developing a knowledge-based economy and to sustain competitiveness ke arah merealisasi model innovative entrepreneural research university (IERU) serta iltizam UiTM menjadi sebuah universiti bertaraf dunia menjelang 2020.

1.   Buku Pengurusan KIK UiTM

2.   Kriteria Penilaian KIK

3.   Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM:

a. Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2004
b. Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2005
c. Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2006
d. Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2007
e. Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2008
f.  Senarai Kumpulan dan Tajuk Projek KIK UiTM Tahun 2009

Last Updated on Tuesday, 09 November 2010 10:26