Home Pengurusan KIK Objektif
Objektif PDF Print E-mail

Objektifaktiviti K1K di UiTM adalah untuk:
Objektif

  • Meningkatkan kompetensi diri staf;
  • Membudaya pengurusan secara penyertaan (participative manaqement');
  • Melaksanakan penambahbaikan berterusan dan menambah nilai penyampaian perkhidmatan secara kreatifdan inovatif; dan
  • Menjamindan kepastian kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan
Last Updated on Monday, 08 November 2010 11:30