Pencapaian KIK UiTM 2006 PDF Print E-mail
Bil Program Pencapaian/Anugerah Kategori Jabatan
1. Konvensyen KIK UiTM Kali Ke 11 Kumpulan G2 (P) Johan HEP
Kumpulan ManSys Naib Johan UiTM Melaka
Kumpulan BARA Ketiga Pejabat Pendaftar
Kumpulan BELIAN (T) Johan UiTM Sarawak
Kumpulan CPU Naib Johan UiTM Perak
Kumpulan NATURE's BEST Ketiga UiTM Perlis
2. Konvensyen KIK Peringkat IPTA Kali Ke 3 Kumpulan BELIAN Naib Johan UiTM Sarawak
Kumpulan G2 Ketiga HEP
3. Konvensyen ICC Wilayag Tengah Anjuran MPC Kumpulan BARA Emas Pejabat Pendaftar
4. Konvesnyen ICC Kebangsaan Anjuran NPC Kumpulan BARA Emas 3 Bintang Pejabat Pendaftar
5 Konvesnyen Antarabangsa ICQCC Anjuran NPC (BALI) Kumpulan PROSOL AIR (T) Persembahan Jemputan Bahagian pengurusan Fasiliti
6 Konvensyen KMK Sektor Awam Negeri Sarawak Kumpulan BELIAN Ketiga UiTM Sarawak
7 Konvensyen NPC Sabah Sarawak Kumpulan SAWIT Perak UiTM Sarawak
Last Updated on Tuesday, 06 December 2011 10:35